კომპანიები, რომლებშიც ვფლობთ წილს და სინერჯიდან თითოეულისთვის გამოყოფილია სპეციალური გუნდი, რომელიც მათი ღირებულების ზრდაზე ზრუნავს. კაპიტალის ზრდის საჭიროებიდან გამომდინარე ამ კომპანიებში ჩვენი წილის ნაწილში შეგვყავს ინვესტორები და ამგვარად მოზიდული დამატებითი კაპიტალით ვეხმარებით მათ განვითარებაში.

პრეისკურანტს, რომელშიც იმ დროისთვის გასაყიდი კომპანიების წილების განფასებებია მოცემული, ყოველთვიურად ვანახლებთ და დაინტერესებულ ინვესტორებს ვაცნობთ.

synergy capital 0322 437 000