ჩვენი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ინვესტორებთან ურთიერთობა და მოლაპარაკებები მიმდინარეობს კერძო შეთავაზებების გზით ინდივიდუალური შეხვედრების ფორმატით. პარტნიორობის ფარგლებში, ინვესტორები აქტიურად არიან ჩართული პორტფელური კომპანიების მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებში და საბჭოების ფორმატებში.

სინერჯი კაპიტალის მისიაა რაც შეიძლება მეტ ადამიანს შევუქმნათ მაღალმომგებიანი საინვესტიციო პორტფელი ისე, რომ მათი ფინანსები და გამოცდილება ხელმისაწვდომი გავხადოთ აღნიშნული ორგანიზაციებისთვის. ამ მისიის შესასრულებლად ჩვენი გუნდი დაუღალავად შრომობს თითოეული პორტფელური კომპანიის ზრდისა და განვითარებისთვის.

ამჟამად სინერჯი კაპიტალს 22 პრივილეგირებული აქციონერი/ინვესტორი ყავს, აღსანიშნავია ის, რომ თითოეული მათგანი თავის დარგში კომპეტენტური, მმართველი პირია.

ავტორიზებულ ინვესტორებს შეუძლიათ საკუთარ პორტფელურ კომპანიებს გაეცნონ პირად გვერდზე ავტორიზების შემდეგ.

synergy capital 0322 437 000