სინერჯი კაპიტალი

პაპუნა ტოლიაშვილი

პაპუნა ტოლიაშვილი

დირექტორი (CEO)
ნინო პაპიაშვილი

ნინო პაპიაშვილი

მთავარი ფინანსური ოფიცერი (CFO)
მაიკო მარჯანიძე

მაიკო მარჯანიძე

პარტნიორი
თამარ ჭითაშვილი

თამარ ჭითაშვილი

პარტნიორი
ნატალია ბასილაშვილი

ნატალია ბასილაშვილი

საინვესტიციო ოფიცერი
მარიამ ჟორჟოლიანი

მარიამ ჟორჟოლიანი

პორტფელის ხელმძღვანელი/პარტნიორი
თამარ ჯაბუა

თამარ ჯაბუა

პორტფელის ხელმძღვანელი/პარტნიორი
უჩა ხმიადაშვილი

უჩა ხმიადაშვილი

სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი
ნინი  გალდავა

ნინი გალდავა

სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი
ბექა კაცაძე

ბექა კაცაძე

სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი
თამარ ბოჭორიშვილი

თამარ ბოჭორიშვილი

სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი
ქეთევან ქავთარაძე

ქეთევან ქავთარაძე

სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი
ნინო ანთაძე

ნინო ანთაძე

ხანძთელის ფონდის ხელმძღვანელი
ამირან მაკარაძე

ამირან მაკარაძე

მთავარი იურისტი
თეა მაისურაძე

თეა მაისურაძე

ფინანსური მენეჯერი
ნინო ლილუაშვილი

ნინო ლილუაშვილი

კომუნიკაციისა და კოორდინაციის მენეჯერი
მარიამ ივანეიშვილი

მარიამ ივანეიშვილი

თასქ მენეჯერი
სოფი სომხიშვილი

სოფი სომხიშვილი

ოფის მენეჯერი
synergy capital 0322 437 000