სინერჯი კაპიტალი

პაპუნა ტოლიაშვილი

პაპუნა ტოლიაშვილი

დირექტორი (CEO)
ნინო პაპიაშვილი

ნინო პაპიაშვილი

მთავარი ფინანსური ოფიცერი (CFO)
მაიკო მარჯანიძე

მაიკო მარჯანიძე

საოპერაციო დირექტორი
​მარიამ მუნჯიშვილი

​მარიამ მუნჯიშვილი

პორტფელის დირექტორი ვაჭრობის მიმართულებით
თამარ ჭითაშვილი

თამარ ჭითაშვილი

პორტფელის დირექტორი მომსახურების მიმართულებით
ნონა ქარქუზაშვილი

ნონა ქარქუზაშვილი

პორტფელის დირექტორი წარმოების მიმართულებით
დავით ყაველაშვილი

დავით ყაველაშვილი

საინვესტიციო ოფიცერი
ელენე მინაშვილი

ელენე მინაშვილი

ინვესტორებთან ურთიერთობის მენეჯერი
მარიამ ჟორჟოლიანი

მარიამ ჟორჟოლიანი

სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი
თამარ ჯაბუა

თამარ ჯაბუა

სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი
უჩა ხმიადაშვილი

უჩა ხმიადაშვილი

სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი
ნინი  გალდავა

ნინი გალდავა

სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი
ნინო ანთაძე

ნინო ანთაძე

ხანძთელის ფონდის ხელმძღვანელი
ამირან მაკარაძე

ამირან მაკარაძე

მთავარი იურისტი
თეა მაისურაძე

თეა მაისურაძე

ფინანსური მენეჯერი
ნინო ლილუაშვილი

ნინო ლილუაშვილი

კომუნიკაციისა და კოორდინაციის მენეჯერი
ბექა კაცაძე

ბექა კაცაძე

თასქ მენეჯერი
თამარ ბოჭორიშვილი

თამარ ბოჭორიშვილი

თასქ მენეჯერი
სოსო ჩხიკვაძე

სოსო ჩხიკვაძე

თასქ მენეჯერი
ქეთევან ქავთარაძე

ქეთევან ქავთარაძე

თასქ მენეჯერი
მარიამ ივანეიშვილი

მარიამ ივანეიშვილი

თასქ მენეჯერი
სოფი სომხიშვილი

სოფი სომხიშვილი

ოფის მენეჯერი
synergy capital 0322 437 000